Behandelwijzen

De behandelwijze omvat vijf natuurgerichte principes

In de praktijk van de Parasympathicus werkt de paramedisch natuurgeneeskundig therapeut volgens “De Vijf Natuurgerichte Principes”. Deze principes zijn de basis waarop de paramedisch natuurgeneeskundige behandelingen en consulten zijn gestoeld, waardoor een effectieve en efficiënte inbreng van zorg kan worden geleverd.

De paramedisch natuurgeneeskundig therapeut stelt zich bij elke cliënt de vraag wat nu werkelijk de oorzaak van zijn/haar ziekte of aandoening is. Wat is uiteindelijk noodzakelijk om een helingsproces op gang te brengen dat leidt tot een optimaal bereikbaar resultaat

De volgende principes dienen binnen de mogelijkheden juist te worden toegepast om de algehele gezondheid te kunnen herstellen:

1. Zoals de fysica bevestigde, is een cel zonder energie een dode cel. Energie ligt dus ten grondslag aan het leven en dus aan de basis van alle fysiologische en biochemische processen in het lichaam. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Beoefening van een juiste ademhaling ligt ook hieraan ten grondslag. Passieve en dynamische ademhalingsoefeningen met het middenrif  kunnen onderdeel uitmaken van de behandeling, daar deze zowel de werking van de buikorganen als de bloedsomloop stimuleren.

2. De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut maakt gebruik van prikkeloverdracht die de zenuwvlechten (communicatie) beïnvloeden. Deze zenuwvlechten beïnvloeden op hun beurt weer het endocriene stelsel, weefsels en overige organen van het lichaam. Energetisch therapeuten hebben zich bekwaamd in het herstellen van interne fysieke communicatiesystemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en daarmee alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren immers vele functies in het lichaam. Drukpuntmassage en Qi-projectie wordt toegepast om de gestagneerde of geblokkeerde communicatiesystemen van het lichaam te herstellen, zodat communicatie tussen de onderlinge orgaanstelsels weer mogelijk wordt gemaakt.

3. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in de methoden van drainage. Hij heeft zich bekwaamd om toxische belastingen, zowel in geestelijke als stoffelijke vorm, te verminderen. In ons dagelijks leven belasten we ons met allerlei verontreinigingen via voeding, luchtvervuiling en emotionele stress. Door de toxische belasting van het lichaam stagneert het communicatiesysteem van het lichaam en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven. Zuivering van het lichaam en zijn energiesystemen maakt het weer mogelijk dat homeostase bereikt wordt, want pas als alle orgaanstelsels naar behoren samenwerken is optimale gezondheid bereikbaar. Het afvoeren van excessieve koude of hitte en dieet kunnen onderdeel uitmaken van deze zuivering.

4. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in goede voeding. Wat voeding betreft, zal hij de cliënt inzicht verschaffen van het belang van zowel de juiste geestelijke voeding (het veranderen van negatieve gedachtepatronen) als de inname van natuurlijke gezonde voeding waarin essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, aminozuren, enzymen en kruiden in voldoende mate aanwezig zijn.

5. De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon. De paramedisch natuurgeneeskundig therapeut heeft zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens. Door onwetendheid is de mens nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig te veranderen. Onbewuste negatieve denkpatronen en emoties uit het verleden eisen hun tol. Langdurige emotionele stress is een van de grootste oorzaken van ziekte. Het duidelijk aanreiken van waarachtige en juiste inzichten bepalen dan de kortste weg naar heling.

De Natuurgeneeskundig Therapeut is in staat zijn/haar cliënt de ware fundamentele middelen tot genezing aan te reiken en daarmee hem/haar bewust te maken van de feitelijke oorzaak van zijn/haar ziekte. De Natuurgeneeskundig Therapeut is zich ervan bewust dat de meeste ziekten psychosomatisch zijn, zoals vele chronische aandoeningen en dat ze vaak voortkomen uit het negeren van de eigen gevoelssignalen.

Wanneer energie, prikkeloverdracht, drainage en voeding weer adequaat zijn, dan wordt het pad naar herstel sneller doorlopen. Energie, communicatie, drainage en voeding zijn dan op peil, waardoor onze angsten en vooroordelen gemakkelijker kunnen worden overwonnen. Echter, wanneer de ziekmakende denkprocessen van de psyche niet positief veranderen, dan kan de cliënt allerlei therapieën ondergaan zonder ooit een bevredigend resultaat te behalen.

Contactgegevens

Parasympathicus

Tel. 06-45921293

E-mail: info@parasympathicus.nl